Matka livohkaan 2010

Hannu Heikkilän kertomus yhdistyksen järjestämästä matkasta liiton lomapaikkaan Livohkaan v.2010.