Eläke

Olet jäämässä eläkkeelle

Voit jatkaa JHL:n jäsenenä eläkkeelläkin. Ilmoita eläkkeelle jäämisestä joko omaan yhdistykseesi tai liiton jäsenpalveluun.

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 5,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta. Jäsenmaksu maksetaan puolivuosittain jäsenyksikön lähettämillä tilisiirroilla. Maksamalla eläkeläisen jäsenmaksun kaikki voimassa olevat liiton edut säilyvät. 

Ilmoitathan eläkkeelle jäämisestä, sillä JHL ei saa tietoa muualta. 

Jos sinulle myönnetään pysyvä eläke, joka on täysimääräinen, et voi enää hyödyntää työttömyyskassan palveluita. Tällöin suosittelemme eroamista työttömyyskassasta.Ilmoituksen voit tehdä sähköpostilla jäsenrekisteriin tai JHL/jäsenpalveluyksikkö, PL 101, 00531 Helsinki.