Varsinais-Suomen alueelliset verkostot

Alueelliset verkostot

Varsinais-Suomen alueella toimii lukuisa määrä JHL:n verkostoja.

Verkostojentarkoituksena on koota eri alojen jäseniä keskustelemaan alansa ajankohtaisista asioista, keräämään ja jakamaan tietoa sekä saamaan välineitä kehittää alansa toimintaa omalla työpaikallaan. 
Verkostojen jäsenten tehtävänä on välittää tietoa omaan yhdistykseensä, omalle työpaikalleen ja muille alan työpaikoille lähiympäristössä ja näistä verkostoon päin. 
Verkostot voivat kerätä tietoja, tehdä kartoituksia ja selvityksiä tai toteuttaa projekteja.

Alueellamme toimivat verkostot

Hoitajaverkosto 
Kirjastoalan verkosto 
Koulunkäynnin ohjauksen verkosto 
Maahanmuuttajaverkosto 
Perhepäivähoitajien verkosto 
Puhtauspalvelualan verkosto 
Ravitsemispalvelualan verkosto 
Teknisen alan verkosto 
Toimistoalan verkosto  
Työsuojeluverkosto