Perhepäivähoitajan irtaimistovakuutus

 

Irtaimistovakuutus perhepäivähoitajille

Vakuutuksesta korvataan hoidettavana olevan lapsen perhepäivähoitajan omalle omaisuudelle aiheuttama vahinko.

Korvauksen enimmäismäärä on 1 700 € vahinkotapausta kohden. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata hoitolapsen aiheuttamaa vahinkoa perhepäivähoitajan kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön henkilökohtaiselle omaisuudelle (esimerkiksi silmälasit).

Vakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa on 50 €.

Lisää vakuutuksesta ja sen ehdoista.