Yhdistys 461 koulutustuki jäsenelle

Liiton järjestämä ammatillinen koulutus on useimmiten työnantajan korvauksen piiriin kuuluvaa. Mikäli työnantaja ei osallistu kustannuksien korvaamiseen, voit hakea tukea yhdistykseltäsi. 

Yhdistys maksaa esim. osallistumismaksun koulutukseen.

Lisätietietoja saadaksesi, ota yhteyttä hallitukseen tai työpaikkasi luottamushenkilöön.