Historiikki

                          Yhdistyksen menneisyyden havinaa

 

(kursivoidut tekstit ovat lainauksia vuonna 2009 valmistuneesta historiikista, joka julkaistiin yhdistyksen 40-vuotisen taipaleen kunniaksi)

 

Paimion kaupungin työntekijät JHL 461 (alkuperäiseltä nimeltään Paimion kunnantyöntekijät ja laitoshenkilökunta ry) on perustettu 5.helmikuuta 1969. Perustamisen taustalla oli yleinen tyytymättömyys työsuhteiden epäkohtiin, joita olivat mm. sijaisjärjestelmän ja viikkolepopäivien puute, ristiriidat työajassa ja palkanmaksuperusteissa sekä puutteet työsuojelussa.

Vuonna 2009 valmistuneessa Historiikissamme kerrotaan mm. kuinka ihmisiä oli palkattu 8-tuntisiksi työntekijöiksi mutta jossain vaiheessa heidän työaikansa muutettiinkin 6- tuntiseksi. Siitä ei kuitenkaan ilmoitettu työntekijälle itselleen, vaan hän jatkoi työskentelyä kahdeksan tuntia, kunnes toisten kanssa palkkoja vertailemalla selvisi, etteivät he saaneetkaan heille kuuluvaa palkkaa . Toinen merkittävä epäkohta oli myös se, kun siivooja teki koulussa kesällä suursiivousta, eikä pystynyt yksin suoriutumaan hankalista töistä. hän sai ottaa yhdeksi kuukaudeksi itselleen apulaisen mutta kunta ei tälle palkkaa maksanut, vaan varsinainen siivooja joutui puolittamaan oman palkkansa apulaisen kanssa. 

Nämä ja monet muut epäkohdat saivat joukon ihmisiä toimimaan yhteisen hyvän eteen. Monien neuvotteluiden jälkeen Paimioon perustettiin oma osasto, perustajajäseninä ovat; Pauli Haapanen, Sirkka-Liisa Haltia, Markku Hiekko, Pentti Jalo, Signe Koivisto, Eero Lehtonen, Helga Lemberg, Maija-Liisa Mäkelä, Alli Mäkinen, Maila Nironen, Aino Nurminen, Anna Pahalahti, Asser Salmi, Hilkka Tuominen ja Tuure Virtanen. Tuuresta tuli ensimmäinen puheenjohtaja. Hän hoiti tehtäväänsä parin vuoden ajan, jonka jälkeen pj:n saappaisiin astui Erkki Granö. 

Osaston perustamisen jälkeen oli toimimisen aika. Järjestäydyttiin, valittiin luottamusmiehet ja ryhdyttiin tekemään ehdotuksia työnantajalle  työolosuhteiden parantamiseksi.

Asiat alkoivatkin parantua huomattavasti osaston perustamisen jälkeen. Koulutyöntekijöitten työaikoja ja palkkoja tarkistettiin, vanhainkodin keittäjät pääsivät keittäjän palkkaan, talonmiesten viikkolepo laitettiin kuntoon ja jo ensimmäisenä vuonna poistui c-palkkaluokka. Viemärityöntekijöille pyydettiin ensimmäisiä saappaita ym.tarvikkeita ja huomautettiin puuttuvista sosiaalitiloista. Allekirjoitettiin tunti- ja urakkapalkkaisten työntekijäin lomapalkkaa koskeva työehtosopimus. 26.7.1971 Paimion kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen työajasta, viikkolevosta, vuorotyölisästä, yli-, hätä-, ja sunnuntaityön korvaamiseksi. 

Toimintaa laajennettiin liittymällä E-osuuskauppaliikkeeseen kuuluvaan AE-toimikuntaan. Kuntaan perustettiin työsuojelutoimikunta. Työntekijöiden edustajaksi valikoitui Matti Kallio, joka hoiti tehtävää useita vuosia. Jäsenhankinta eteni pikkuhiljaa. Ihmiset olivat epäileväisiä kuten tavallisesti, kertoi Markku Hiekko. Välillä piti neljäkin iltaa istua ihmisen kotona, ennenkuin tämä rohkeni liittyä jäseneksi. Vuoden 1969 lopussa jäseniä oli vasta 24 mutta kymmenen vuotta myöhemmin luku oli noussut 153:n. 

Kymmenvuotisen taipaleensa aikana osasto oli ehtinyt saada lisää parannuksia työelämään: koulukeskuksessa mahdollistettiin työntekijöiden työpaikkaruokailu, 70-luvulla aloittaneiden perhepäivähoitajien palkkaukseen neuvoteltiin parannuksia, kuntoilu-, virkistystoiminta ja jäsenille suunnatut tilaisuudet lisääntyivät ja tarjoiltiinpa työntekijöille aamukahvitkin kunnan puolesta jonkin aikaa. 

                                               Jatkoa tulossa...