Yrittäjäksi ryhtyminen

Jos ryhdyt yrittäjäksi

Voit jatkaa JHL:n jäsenenä, vaikka ryhtyisit yrittäjäksi. Yrittäjän jäsenmaksu on 20 euroa kuukaudessa.

JHL:n jäsen voi olla liiton toimialoilla työskentelevä itsenäinen yrittäjä, joka harjoittaa ammattiaan pää- tai sivutoimisesti yksin ilman alaisia. Yrittäjä ei voi kuitenkaan olla palkansaajajärjestön työttömyyskassan jäsenenä kuin tietyn suoja-ajan - varmistathan tämän ajan työttömyyskassasta.

Yrittäjien työttömyyskassoja ovat AYT ja SYT.