Päivärahakorvaus eläke- ja karenssiasioissa

 

Päivärahakorvaus eläke- tai karenssitapauksissa

JHL on sopinut jäsentensä päivärahakorvausvakuutuksesta Turvassa. Päiväraha on liiton jäsenillä 13 euroa/päivä. Se on veronalaista tuloa. Sitä voidaan maksaa yhteensä enintään 150 päivältä hylkäys- ja viivästystapauksissa.

Päivärahakorvausta jäsen voi hakea myös työkyvyttömyydestä sv-karenssiajalta.

Lisätietoja korvauksesta ja sen ehdoista.