Edunvalvonta-edut

 

Edunvalvontapalvelut ovat jäsenetusi

 

Liiton neuvottelemat työ- ja virkaehtosopimukset ovat etuja sinänsä. Niillä sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa, millaiset ovat työajat ja miten vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet määräytyvät. Myös työsuhdeturvasta sovitaan liiton neuvottelemalla työ- ja virkaehtosopimuksella.

Työ- ja virkaehtosopimukset

 

JHL solmii työ- ja virkaehtosopimuksia julkisilla aloilla ja yksityisillä hyvinvointialoilla. Julkisten alojen sopimuksia ovat kuntien, kuntayhtymien, valtion ja niiden virastojen, valtion ja kuntien omistamien liikelaitosten ja osakeyhtiöiden sekä seurakuntien sopimukset. Yksityisten alojensopimuksia liitto solmii sosiaali- ja terveysalalla, koulutus-, neuvonta-, liikenne-, ympäristönhoito- ja energia-aloilla

Työsuhdeneuvonta

 

JHL:n työsuhdeneuvonta auttaa puhelimitse liiton jäseniä työelämäkysymyksissä ja työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Puhelinneuvonta päivystää ma–pe kello 9 - 15 numerossa 010 7703 311. 

4 700 valvojaa

 

JHL:llä on kattava yhdistysverkosto.Liiton yhdistyksiä on lähes 700, ja ne toimivat lähes jokaisella alan työpaikalla. Jäsenet voivat oman JHL-yhdistyksensä kautta vaikuttaa vaikka koko liiton toimintaan.

Edunvalvonta-asioissa jäsentä lähinnä on työpaikan oma luottamusmies  tai pääluottamusmies varahenkilöineen. Koko maassa heitä on noin 4 700.

Luottamusmies on apuna työsuhteen ongelmatilanteissa. Hän valvoo virka- ja työehtosopimusten toteutumista työpaikalla, tulkitsee sopimusten sisältöä ja käy neuvotteluja työnantajan kanssa. Luottamusmies varmistaa, että työpaikalla noudatetaan työelämän pelisääntöjä.

Luottamusmiesten ja yhdistysten lisäksi jäseniä palvelevat liiton aluetoimistot 14:llä paikkakunnalla.

Maksuton oikeusapu

 

Joskus asioita ei saada ratkaistua neuvottelemalla paikallisesti. Silloin sinulla JHL:n jäsenenä on mahdollisuus saada ilmainen oikeusapu ja lakimiehen palvelut. Omat JHL -sivuilta saat lisätietoa oikeusavun saamisen edellytyksistä ja sen hakemisesta.

Omat JHL -sivut

 

Oikeusavusta saat lisää tietoja kirjautumalla jäsensivuille Omat JHL -sivut.

Lakkoavustus

 

Lakkotilanteessa liitto maksaa jäsenille työtaisteluavustusta.