Liitosta eroaminen

Liitosta eroaminen 

Eroilmoitus on tehtävä kirjallisena. Voit tulostaa valmiin lomakkeen , päivätä ja allekirjoittaa sen, ja toimittaa omalle jäsenyhdistyksellesi tai suoraan liittoon.

Lomaketta voit käyttää myös silloin, jos haluat erota liitosta eläkkeelle jäämisen takia. Eläkeläisenä voit kuitenkin myös jatkaa jäsenyyttäsi, ja jäsenmaksu on vain 5,00 euroa kuukaudessa. Ilmoitathan eläkkeelle jäämisestäsi jäsenyksikköön .

Mikäli jatkat eron jälkeen samalla työnantajalla, muista toimittaa jäsenmaksujen perinnänperuutusilmoitus  työnantajasi palkanlaskentaan.

Eropäivä on jäsenen ennakkoon ilmoittama ajankohta tai eroilmoituksen allekirjoituspäivä. Takautuvasti ei voi erota.

Liiton vaihtaminen

Liittoa vaihtaessasi tarkistathan uudelta liitoltasi, hoitavatko he eroilmoituksen puolestasi vai täytyykö sinun tehdä se itse. Jäsenen vastuulla on pitää huolta siitä, että jäsenyys on kunnossa eropäivään saakka.